Zakładasz firmę i szukasz finansowania? Możesz skorzystać z kilku źródeł. Jeśli jesteś np. bezrobotny, najpierw udaj się do swojego urzędu pracy i zapytaj o możliwość dofinansowania Twojej firmy.

Poniżej przedstawiamy przykładowe propozycje finansowania dla młodych firm.

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jeśli jesteś:

 • absolwentem szkoły (w tym zawodowej) lub uczelni (w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego)
 • studentem ostatniego roku
 • bezrobotnym
 • możesz ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie". W ramach programu udzielane są niskooprocentowane pożyczki (poniżej 1% w skali roku).

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jeśli jesteś:

 • bezrobotny
 • absolwentem centrum integracji społecznej
 • absolwentem klubów integracji społecznej
 • opiekunem osoby niepełnosprawnej (nigdzie nie pracuje i nie poszukuje pracy)
 • masz możliwość skorzystania z jednorazowej dotacji ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym działalności polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Dotacja ta jest bezzwrotna. Pamiętaj jednak, że aby ją otrzymać, musisz zarejestrować się jako osoba bezrobotna i złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej przed zarejestrowaniem działalności.

Dotacje unijne na własną działalność gospodarczą

W ramach środków unijnych na lata 2014-2020 masz możliwość skorzystania z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności przeznaczone jest dla osób do 30 roku życia i powyżej, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Oprócz środków finansowych można liczyć również na doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i praktyki.

Firma dla młodych ludzi

Jeśli masz mniej niż 30 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, możesz starać się o środki na rozpoczęcie działalności z funduszy unijnych. Zanim je otrzymasz, najpierw zostanie przeanalizowana Twoja sytuacja i indywidualne predyspozycje. Na tej podstawie zostanie opracowany plan działania dostosowany do Twoich potrzeb. Z pakietu dostępnych działań zostaną wybrane te, które są dla Ciebie najbardziej odpowiednie. W skład pakietu działań wchodzą środki na otwarcie firmy (ponad 20 tys. zł), szkolenia oraz doradztwo i konsultacje na pierwszym etapie funkcjonowania Twojej firmy.

Wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia

Nawet jeśli skończyłeś 30 lat, również możesz uzyskać dofinansowanie unijne na własny biznes. Warunki przyznania dotacji mogą różnić się w szczegółach w zależności od województwa. Pamiętaj jednak, że w tym przypadku pomoc obejmuje:

 • mężczyznę powyżej 50. roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby długotrwale bezrobotne.

Jeśli pracujesz lub nie należysz do żadnej z tych grup, możesz ubiegać się o pożyczkę na założenie firmy. Będziesz musiał ją zwrócić, ale jest ona znacznie łatwiej dostępna, procedury są krótsze i prostsze. Podstawowa dotacja wynosi najczęściej ponad 20 tys. zł. Pożyczki są często wyższe i mogą się różnić w zależności od regionu.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem z funduszy unijnych, skontaktuj się ze swoim wojewódzkim urzędem pracy (zwykle to on odpowiada za wybór instytucji, które udzielają dotacji lub pożyczek).

Możesz też zadzwonić lub napisać do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Informacje o aktualnie dostępnych możliwościach wsparcia dla osób w wieku 30+ znajdziesz również na stronie internetowej Funduszy Europejskich.

Firma na wsi

Jeśli jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS i planujesz własną działalność gospodarczą, możesz skorzystać z tzw. premii na rozpoczęcie działalności. Dotacja wynosi maksymalnie 100 tys. zł, a wniosek o jej przyznanie składa się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli mieszkasz na wsi, ale nie zajmujesz się rolnictwem, zapytaj w swojej gminie o Lokalne Grupy Działania. Możesz też poszukać ich na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wniosek składasz do Lokalnej Grupy Działania, a dotacja może wynieść nawet 100 tys. zł.

Fundusze gwarancyjne

Jeśli nie należysz do żadnej z uprzywilejowanych grup, które (jak wyżej) są uprawnione do preferencyjnego finansowania, a potrzebujesz pieniędzy na swój biznes, musisz liczyć się z tym, że na początkowym etapie trudno będzie Ci uzyskać kredyt bankowy.

Inicjatywa JEREMIE

Jeśli:

 • rozpoczynasz działalność gospodarczą (startup)
 • nie masz historii kredytowej
 • nie posiadasz wystarczających zabezpieczeń na pokrycie swoich zobowiązań
 • możesz skorzystać z instrumentów finansowych (pożyczki, kredyty, poręczenia) dostępnych w ramach inicjatywy JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises), programu Unii Europejskiej zainicjowanego przez Komisję Europejską. Chcesz dowiedzieć się więcej o JEREMIE, zobacz dodatkowe informacje.

Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

Oferta PFR obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych dla młodych i rozwiniętych firm.

Finansowanie dla start-upów

Masz pomysł na nowy produkt lub usługę, która w odmienny i oryginalny sposób zaspokoi potrzeby konsumentów? Brakuje Ci odpowiedniego finansowania i masz świadomość, że realizacja Twojego pomysłu wiąże się z jednej strony z potencjalnie dużymi zyskami, ale z drugiej strony jest narażona na wysokie ryzyko niepowodzenia. Jeśli tak, to Twoja firma spełnia większość kryteriów, aby nazwać ją start-upem. Co to jest start-up? Choć nazwa ta funkcjonuje już od wielu lat, nie ma jej jednoznacznej definicji. Najczęściej oznacza ona młodą innowacyjną firmę, która ma oryginalny pomysł na swój sukces rynkowy, ale działa w warunkach dużej niepewności. Najczęściej start-upy kojarzone są z firmami działającymi w obszarze nowoczesnych technologii.

Jeśli myślisz o założeniu start-upu, powinieneś wiedzieć, że na rynku istnieją instytucje, które poszukują firm z dużym potencjałem i są gotowe podjąć ryzyko inwestycyjne. Należą do nich fundusze kapitału zalążkowego oraz aniołowie biznesu. Wiele możliwości finansowania innowacyjnych pomysłów na biznes dają również fundusze unijne.

Fundusze kapitału zalążkowego

Jeśli Twoja firma ma duży potencjał innowacyjny, a nie masz pieniędzy na start, ciekawym rozwiązaniem mogą być fundusze kapitału zalążkowego - venture capital (VC).

Dzięki temu rozwiązaniu można pozyskać nie tylko środki na rozwój, ale również profesjonalne doradztwo oraz dostęp do rynków i kontaktów biznesowych.

Pamiętaj, że inwestor venture capital będzie Cię wspierał w zamian za możliwość ingerencji w Twój biznes. Często wiąże się to z przekazaniem inwestorowi kontroli nad Twoją firmą (w zamian za wsparcie otrzymuje on większość udziałów lub gwarantuje sobie prawo do wpływu na decyzje strategiczne).  VC to rozwiązanie, które pozwoli Ci skupić się na rozwijaniu swoich pomysłów, ale musisz mieć pewność, że inwestor chce tego samego co Ty.  Ważne jest, abyś już na starcie opracował strategię wyjścia inwestora strategicznego - określ, kiedy i na jakich warunkach możesz odzyskać kontrolę nad firmą.

Aniołowie biznesu

Podobną formą dofinansowania jak venture capital jest współpraca z aniołami biznesu, czyli osobami, które dysponują kapitałem i chciałyby przeznaczyć go na finansowanie zewnętrznych firm i pomysłów.  W zamian za wsparcie finansowe otrzymują mniejszościowy pakiet udziałów w spółce.  Aniołowie biznesu często są zgrupowani w Instytucjach Otoczenia Biznesu.