Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce wymaga spełnienia szeregu wymogów prawnych i administracyjnych. Z punktu widzenia osób niemających doświadczenia, proces ten może wydawać się bardzo złożony. Jednak podmioty podejmujące szeroko rozumianą działalność innowacyjną (działalność lub inwestycje) mogą (i będą w przyszłości) korzystać ze wsparcia finansowego w ramach szerokiego wachlarza instrumentów pomocy publicznej finansowanych ze środków unijnych.

Kluczem do pomyślnej realizacji powyższych procesów – czyli rozpoczęcia działalności na polskim rynku i pozyskania finansowania na zaplanowane działania – jest staranne przygotowanie wniosku.

Jak pozyskać fundusze unijne na otwarcie firmy?

Nieważne, czy dopiero zaczynasz budować swoją firmę i szukasz sposobu na finansowanie, czy biznes jest na tyle duży, że rozważasz ekspansję zagraniczną, jednym z najczęstszych sposobów finansowania są fundusze unijne. Według raportu Polskie Startupy przygotowanego przez Startup Poland, 40% młodych innowacyjnych firm korzysta z programów przygotowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Te dwie instytucje uczestniczą w dystrybucji środków, w tym wieloletnich programów unijnych.

Granty, programy i konkursy to szansa dla nowych przedsiębiorców na rozwój biznesu i finansowanie firmy. Najczęściej przyznane środki są bezzwrotne i nie wymagają oddania. Niektóre z tych instrumentów dają również możliwość uzyskania dostępu do instytucjonalnej sieci kontaktów i relacji biznesowych. Pod tym względem pozyskiwanie funduszy unijnych może być kołem zamachowym dla rozwoju firmy.

Sprawdź jak pozyskać fundusze europejskie na stronie https://www.a1europe.pl/pozyskiwanie-funduszy-unijnych/

Te programy inkubacji powstały z myślą o przedsiębiorcach stawiających pierwsze kroki w biznesie. Inkubacja to intensywna praca nad rozwojem firmy. Pierwszym krokiem jest rozmowa kierownika inkubacji z przedstawicielami startupu. Pozwoli to zidentyfikować potrzeby młodego przedsiębiorstwa. Po rozmowie otrzymasz indywidualny plan inkubacji z ekspertami i usługami specjalnymi dopasowanymi do profilu twojego projektu.

Jeśli myślisz o zbudowaniu startupu, który mógłby działać za granicą, możesz skorzystać z programu, dzięki któremu zbudujesz międzynarodową sieć i wzbogacisz swoją wiedzę o danym rynku zagranicznym, ucząc się od przedsiębiorców pracujących bezpośrednio w tym kraju.

Jeśli chcesz wejść na rynek zagraniczny i szukasz finansowania, które pomogłoby ci w internacjonalizacji Twoich produktów i usług, a także możliwości zaprezentowania swoich pomysłów szerokiej i globalnej publiczności, powinieneś spróbować skorzystać ze środków z nowego budżetu unijnego. Otrzymane wsparcie może pokryć koszty:

  • Usługi doradcze związane z projektowaniem i przygotowaniem wdrożenia nowego modelu biznesowego.
  • Usługi związane bezpośrednio ze wdrożeniem nowego modelu biznesowego: koszty materiałów, szkoleń, tłumaczeń, testów.
  • Udział w międzynarodowych wystawach lub misjach handlowych.
  • Zakup środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem internacjonalizacji twojego przedsiębiorstwa.

Fundusze unijne

Jak pozyskać fundusze unijne na rozwój firmy?

Możesz się też ubiegać się o dotacje unijne, pożyczki lub gwarancje z europejskich funduszy strukturalnych na znaczną część inwestycji. Pamiętaj: inwestycja powinna być zgodna z europejską i krajową polityką rozwoju. Inteligentny rozwój to ważne elementy w Polsce, gdy szukasz wsparcia z europejskich funduszy strukturalnych.

Program Inteligentny Rozwój oferuje wsparcie dla przedsiębiorców inwestujących w Polsce w innowacyjne produkty i usługi lub tworzących Centra Badań i Rozwoju (R+D). Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu, inwestycjami w innowacyjne rozwiązania lub stworzeniem centrum B+R w Polsce, możesz sięgnąć po milion euro dotacji. Dodatkowo twój biznes w Polsce może liczyć na wsparcie finansowe z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Każdy region (województwo) stworzył działania według dwóch z jedenastu celów tematycznych polityki spójności UE:

  • Zwiększenie inwestycji w badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje.
  • Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Polskie województwachcą zachęcić lokalne i zagraniczne firmy do inwestowania w innowacyjne gałęzie regionalnej gospodarki w swoim województwie. Są to branże, które są w stanie przyspieszyć rozwój regionalny. Dzięki temu przedsiębiorcy, których projekty najlepiej wpisują się w inteligentne specjalizacje, mają lepszy dostęp do dotacji i pożyczek z europejskich funduszy strukturalnych.